Co-creation eksperiment: Vi bad 5 eksperter læse den endnu ikke udgivne “Grundbog i servicedesign” igennem, og samlede dem til en feedback-workshop. Metoden kan varmt anbefales til andre forfattere der barsler med fagbøger. 2,5 time kan næsten ikke bruges bedre.

Ian Wisler, forfatteren til den nye bog, fik masser af brugbart feedback med hjem, en ny titel til bogen og en revideret indholdsfortegnelse.

Udgangspunktet for aftenen: 

 • 2,5 time
 • 5 deltager
 • 1 facilitator (Viki)
 • 1 note-tager
 • 1 forfatter
  .. og en diktafon.

Efter en god workshop-aften er konklusionen: Formatet fungerer. Der er meget at hente ved at afholde feedback-sessions i en gruppe, fremfor 1-til-1 med forfatteren. Her de vigtigste learnings:

Inden workshop:

 • Velkomstmail sendes en måned inden. Sørg for at kommunikere hele forløbet klart og tydeligt: Hvordan får man bogen? Skal man læse det hele? (nej, det behøver du ikke!) Hvordan og hvornår afleverer man sit feedback?
 • Forklar hvad du [forfatteren] vil have: Der er mange måder at give feedback på. Vil du have korrekturlæsning? Nogen der stiller spørgsmålstegn til din opbygning? Nogen der graver dybt i et enkelt afsnit? Vil du have en rå liste over alt det “de ikke forstod”? Hjælp folk med at give den type feedback du ønsker. Husk at fortælle dem hvad de skal se bort fra/ikke bruge tid på
 • Kommunikér bogens målgruppe: Det hjælper feedbackerne meget at vide hvem bogen er skrevet til. Er man f.eks. selv en del af målgruppen? Alt efter målgruppen lægger man vægt på forskellige aspekter af en (fag-)bog.

På selve workshoppen:

IMAG1502_2

 • Overvej hvor mange du inviterer. Vi havde 5 til at give feedback. Helt perfekt
 • “Bordet rundt” fungerer godt. Konstruktiv dialog opstod naturligt der hvor andre læsere havde haft en lignende læseoplevelse (eller ikke var enige i feedback’en)
 • De fleste føler ubehag ved at give hård kritik. Husk det. Sørg for at italesætte at det er okay, og en del af det at gøre bogen bedre. Sig det både inden og på workshoppen
 • Deltagernes motivation påvirker deres feedback Samtlige deltagere havde sagt ja, da de (bla.) ønsker værktøjer til at lette deres egen hverdag. De ønskede at finde, forstå og vurdere modeller og værktøjer. Følgeligt endte diskussionerne med at handle meget om modellerne og de grafiske repræsentationer.

Note omkring modellerne i bogen: Er der tvivl omkring hvad en model illustreterer kommer det frem på denne type workshops. Diskussionerne viste tydeligt hvilke modeller der kunne fortolkes, og flere havde en klar holdning til hvad modellen burde vise.

Arbitrær huskeliste til næste co-creation session:

 • Inden ws: Doodle fungerer godt til at fordele kapitler mellem deltagerne
 • På ws: Storskærm/Projektor med bogen i pdf. gav mulighed for at alle kunne “tale med” når der blev refereret til konkrete sider
 • På ws: Opsamling og fælles dialog er nemmere når der er sidenumre + navn på kapitel i footer på alle sider (ca 100 dobbelt-sider i løs-ark)
 • Planlægning: Læg workshoppen på det “rigtige tidspunkt” i forløbet (du får meget feedback!)

Om forfatteren: Ian Wishler er næsten færdig med sin 4. bog, der omhandler om servicedesign: En grundbog tiltænkt studerende på IT-Universitet, Professionsbachelorer og ansatte mindre virksomheder der ønsker et fundament for at udvikle og tænke services ind i deres forretning. Bogen står til at udkomme forår 2015.