Jeg var til et utrolig kedeligt møde med en virkelig dårlig netværksleder. Det fik mig til at overveje: Hvilke gode råd vil jeg give til en ny netværksleder? 

1. Klar kommunikation: Hvornår mødes vi? Kommunikation er vigtigst. Hvis medlemmerne ikke ved hvornår de skal mødes, og hvorfor, opstår der usikkerhed og splittelse. Planlæg mere end 6 mdr frem og kommunikér datoer + temaer. Det lyder banalt, men glemmes den basale planlægning er alt videre arbejde spildt.

2. Uddelegér ansvaret. Husk hvorfor du meldte dig til rollen. Du gjorde det ikke fordi du manglede ekstra arbejde. Uddelegér opgaver og ansvar: Fortæl præcis hvad du forventer og følg op – både når alt går som planlagt, og når det ikke gør.

3. Gør rollerne klart. I vores netværk arbejder vi med en “vært”, en “tema-ansvarlig” og en “netværksleder.” De tre roller er klart defineret så der ikke opstår uklarheder om hvem der står hvor hvad på møderne. Det skaber ro, og gør det nemmere for deltagerne at påtage sig ansvar.

4. Vælg en aktion-referant. Du kan ikke både være facilitator, deltager og tager referat. Vælg en referent fra møde til møde, og lad det være op til vedkommende at bestemme hvad der skal refereres. Bed dem referere “det de ikke vil glemme.”

5. Husk den røde tråd gennem mødet. Som netværksleder er din vigtigste rolle at samle trådene. Introduktion: Bed folk introducere sig selv i relation til temaet: hvilke erfaringer har de? Husk at vurdere: Hvilke workshops passer til temaet og hvordan samler I op? Brug tid på at overveje hvordan du bedst binder øvelser, oplæg og diskussionerne sammen. Planlægning kan tage lige så lang tid som selve mødet.

6. Tænk i workshops. Det er ikke svært at lave en powerpoint og holde et oplæg. Men det bliver også kedeligt. Planlæg hvordan du aktiverer dine netværksmedlemmer. Workshops, øvelser, opsamling i grupper og i plenum. Netværk fungerer bedst når alle bidrager, men deltagerne gør det ikke med mindre du opfordrer til det!

7. Kortlæg de interne ressourcer. Dine netværksmedlemmer tænker ikke på sig selv som “aktiver”. De har masser af byde på! Opdag det, undersøg det og bring folk på scenen. Netværket styrkes af at kende interne ressourcer, og den enkelte går derfra med en god oplevelse.

8. Afslut mødet med plenum feedback. Efter hvert møde brug da de sidste 10 min på at tale om: Hvad fungerede godt? Hvad kunne fungere bedre? Hvilke gode råd skal gives videre til vært og tema-ansvarlig for næste møde?   

Denne post er skrevet under et utrolig kedeligt netværksmøde jeg deltog i (som deltager). Den er skrevet efter mine første 10 mdr som netværksleder for netværket “Unge ledere – København”, og bærer præg af “trial and error” erfaringer – både mine og andres.