Kan Yngre og Ældre Ledere lære noget af at mødes, tale sammen og udveksle holdninger? 

“Assumptions is the mother of all fuck-ups”

Citatet stammer fra Georg Møller, netværksleder og +30 år ældre end jeg.. Og jeg må give ham ret. I fællesskab besluttede vi at lade vores to netværksgrupper mødes for at teste fordomme og antagelser om “de andre”: Erfarne Ledere og Yngre Ledere.

Aftenens overordnede konklusion var:

“Yngre og ældre ledere møder de samme udfordringer på jobbet. Den eneste forskel er, om det er første gang man står overfor den specifikke udfordring .. eller om man har prøvet noget lignende før.”

Hvilket både overraskende mig – og så alligevel ikke. Vi møder alle udfordringer, og det at mødes i et lukket forum hvor man kan diskutere med andre, der ikke er samme sted på erfarings- og “ambitions”-kurven er enormt lærerigt. Mange spørgsmål og dilemmaer ønsker man ikke at bringe op på egen arbejdsplads, men man vil stadig gerne vende dem med “en af de andres slags.” Særligt for at teste antagelser om de andres intentioner og adfærd i et sikkert miljø.

Udpluk af de emner vi diskuterede:

  • Hvorfor har yngre ledere “så travlt” med at komme til tops?
  • Hvordan håndterer man forandrings-resistente medarbejdere i en tid hvor forandringer er blevet den nye standard?
  • Performanceledelse vs udbrændte medarbejdere

Afslutningsvis spurgte et af mine medlemmer ud i lokalet: Hvad er det bedste råd man kan få som yngre leder? Et af svarerne lød:

Hvis man opretholder sin læringskurve er det nemmere at lære nyt, når det pludselig er påkrævet.