Hvad sker der når en ung leder skal fortælle en succeshistorie om sig selv? De kan ikke! 

Vi har alle prøvet at være til et middagsselskab og lyttet til en fantastisk historie hvor fortælleren selv både er hovedperson og helt.

Det er en kunstart de færreste af os mestrer: Evnen til at italesætte vores succeshistorier og sætte ord på vores kompetencer… Evnen kommer ikke af sig selv. Den skal trænes og vedligeholdes.

Ofte er vi slet ikke opmærksomme på de succeser vi skaber, og så kan vi ikke:

  • Italesætte dem
  • Være stolte af dem
  • Bruge dem til at reflektere over egne evner og styrker

En god succeshistorie består af 4 elementer

Skærmbillede 2015-09-22 kl. 21.48.50

Hvad handler en succeshistorie om?

Vores succeshistorier er alle komplekse og indeholder mange former for succes: De handler om at overvinde frygt, om handlemod, overblik eller viljestyrke. Her et udpluk af temaer der ofte går igen:

Evnen til at turde tage konfrontationen. Mange historier handler om at gøre det man føler er “rigtigt”, selvom det medfører konflikter, svedige håndflader, jobskifte og andre former for ubehag. De handler om at vokse med udfordringen, og undervejs opdage at de kan matche den… Også selvom udfordringen først har virket uoverskuelig.

Den uventede anderkendelse. Andre fortæller om kollegaer/chefer/kunder der gør opmærksom på ens helt særlige evner og kompetencer. Kvaliteter man ikke selv har opdaget man besad eller tillagt nogen særlig værdi. Lige indtil det bliver italesat!

Succeser hvor man beder andre om hjælp. Der er virkelig fine historier om at erkende når man ikke selv kan magte den opgave man står overfor.  Den form for erkendelse kan gå i to retninger:

  • Man kan udnytte læringspotentialet og vokse med opgaven
  • – eller ignorere situationen og gøre som man plejer.

For at historien ender som en succes skal man vælge den første løsning.

Metoden til at fortælle gode succeshistorier er skrevet efter flere netværksmøder hvor vi har praktiseret teknikken. 

Hvad ingen af os opdagede var…

At bordet rundt havde vi alle været gode til at sætte ord på resultatet, situationen og vores egen indsats. Men ingen af os havde formået at tale om vores kompetencer: Dem der gjorde det hele muligt!

En enkelt havde bidt mærke i dette uhensigstmæssige mønster – og afslutningsvis hjalp vi hinanden med at sætte ord på dette afgørende punkt i skabelonen: Vores egne kompetencer og evner.

Vil du gerne selv prøve øvelsen? Her er opskriften på succeshistorier, venligt udlånt af Lederne.